Moderná škola, školstvo, doučovanie,Moderná škola

Moderná škola

    Cieľom projektu je premena tradičnej školy na školu modernú. Klasické tabule a kriedy nahradia magnetické perá. Vďaka novej technológii nemusia žiaci písať správne odpovede, stačí, keď ich na interaktívnej tabuli vyznačia.
    Interaktívne tabule sú umiestnené na stenách podobne ako klasické tabule. Sú napojené na počítač, pomocou ktorého učiteľ ovláda prezentáciu. Nové tabule sú tiež napojené na internet, takže učiteľ dokáže potrebnú informáciu rýchlo vyhľadať.