Moderná škola, školstvo, doučovanie,Moderná škola

Moderná škola

    Zámerom internetového portálu Moderná škola je prístupnou formou informovať rodičov, učiteľov a žiakov o novinkách v rezorte školstva a podporiť využívanie internetu ako zdroja informácií v pedagogickom procese.
    Používanie moderných technológií môže výrazne zdokonaliť výučbu na školách a zlepšiť pracovné a študijné prostredie. Proces vzdelávania je tak možné urobiť zábavnejším a jednoduchším.
    Interaktívne vyučovanie patrí medzi pokrokové druhy vzdelávania a získava si čoraz väčší priestor na školách. Moderné vyučovacie pomôcky sú prispôsobené potrebám učiteľov a žiakov. Cieľom je kvalitnejšie a jednoduchšie získavanie vedomostí a s tým spojená úspora financií. Pôžička.
    Školy a univerzity môžu využívať moderné 3D zobrazovacie zariadenia a tak nahradiť ťažké a nepraktické učebnice. Prostredníctvom internetu dokážu učitelia zdieľať svoje poznatky a praktické skúsenosti s kolegami, ale aj rodičmi.